Kosten, vergoedingen en afzeggingen

De intake en alle sessies duren 1 uur.
Voor EMDR sessies moet je wel 1,5 a 2 uur uittrekken.
Voor kinderen en volwassenen geldt hetzelfde tarief.

Graag direct na elke behandeling contant betalen.
Mijn tarieven voor therapie zijn BTW vrij­gesteld, mijn andere activiteiten (zie de agenda) zijn inclusief BTW tarieven.
Indien de betaling of de maande­lijkse nota voor jou een probleem is, laat het me dan even weten dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Er kan altijd iets gebeuren waardoor de afspraak niet door kan gaan. Afzeggingen tot 24 uur van tevoren kun je kostenloos doen. Bij afzeggingen binnen 24 uur reken ik een volle sessie.

Veel ziektekosten­verzekeraars geven een gedeeltelijke vergoeding voor de behandeling. Vaak tot een bepaald bedrag per kalender­jaar. Hoeveel de vergoeding zal zijn is afhankelijk van het aanvullende pakket dat je afgesloten hebt. Kijk hiervoor in je polis, op internet of informeer bij jouw zorg­verzekeraar.
De behandeling valt onder de alternatieve genees­wijzen.

Zie hier voor mijn contact­gegevens.

Ik doe mijn best om iedereen een goede behandeling te geven. Maar het kan dat er iets gebeurt wat je niet fijn vindt. Als we er samen over praten kunnen we tot een oplossing komen. Komen we er samen niet uit dan kun je een brief naar de klachten­commissie van de NBVH schrijven (zie Links).

Privacy en algemene voorwaarden

Vanzelf­sprekend houd ik me aan mijn geheim­houdings­plicht en natuur­lijk laat ik jouw gegevens niet zomaar rond­slingeren. Integriteit heb ik hoog staan. Om mijn privacy­reglement te lezen klik je hier (PDF-document). Je leest in het privacy­reglement hoe ik met jouw privé­gegevens om ga.

Voor de algemene voor­waarden klik je hier (PDF-document).