Hypnotherapie


Hypnose is een verhoogde staat van concentratie. Iedereen gebruikt het dagelijks diverse keren, zonder dat het hypnose wordt genoemd. Bijvoorbeeld als je een boek leest en je niet hoort wat een ander tegen je zegt.

Hypnose is een techniek, een vaardigheid, die je eenvoudig tijdens de sessies zelf kunt leren. Door hypnose wordt je probleem­oplossend vermogen groter.

Hypno komt van het Griekse woord hypnos, dat slapen betekent, Dit kan misleidend zijn, want je slaapt niet tijdens de therapeu­tische trance. Wel ben je in een diepe ontspanning. Je kan alles nog horen, maar op dat moment is het allemaal niet meer zo belangrijk. Je luistert alleen naar mijn stem, die gaat met je mee. Deze therapeu­tische trance roep je zelf bewust op en ik zal je daarbij helpen. Je kunt je dan concentreren op je inner­lijke wereld, die weet precies wat jij op dit moment nodig hebt. Via dit onbewuste ga je allerlei processen veranderen. Je ontdekt als het ware de kracht van je eigen onbewuste. Het onbewuste werkt met allerlei gedachte­beelden die specifieke reacties in het lichaam kunnen bewerk­stelligen. Denk bijvoorbeeld maar aan een heel erg lekker gebakje. Grote kans dat het water je in de mond loopt! Hierdoor is hypno­therapie voor veel problemen heel geschikt. Ook met (niet begrepen) lichame­lijke klachten.